STADGAR

https://farm8.staticflickr.com/7410/12210913834_40d92d9c8e_o

Förbundets antagna stadgar går att ladda ner HÄR.

AVGIFTER

https://farm9.staticflickr.com/8194/29088012873_3799fec77a_o

Fullt betalande medlem: 10 000 kr/år

Stödmedlem: 5 000 kr/år

Kommun eller verksamhetsutövare inom avrinningsområdet räknas till fullt betalande medlem.

Intresseorganisationer och övriga räknas som stödjande medlemmar.

ÅRSSTÄMMOR

https://farm6.staticflickr.com/5338/30963087210_9aa3752c11_o

 

oM oss

 

 

En viktig uppgift för förbundet är att svara för redovisning av den samordnade recepientkontrollen för medlemmarnas räkning och göra dessa tillgängliga på vattenvårdsförbundets hemsida.