Hur mår vattnet?

Sveriges miljömål

Måttlig status av fosfor uppvisas i en del av Ängesån och i en del av Luossajoki. För vissa metaller uppnås inte god kemisk status (zink, kadmium), med i övrigt är samtliga metallhalter låga. Status med avseende på försurning visar övergripande på god eller hög status utom för Lina älv som uppvisade måttlig status.

Mer om hur våra vatten mår finns under Vad gör vi

Sverige finns det två miljömål som direkt berör vatten; Ingen övergödning  och Levande sjöar och vattendrag.

Mer om Sveriges miljömål finns här.

vattenförvaltningen

gallery/lj96(2)_15
gallery/07-rgb-50px
gallery/08-rgb-50px
gallery/avrinningsomrade tkvvf
gallery/slulogo
gallery/header_epiblue_slulogo_701px

I vattenförvaltningen utgår man från vattnets naturliga väg genom landskapet, från avrinningsområden istället för kommungränser.

Bottenvikens vattendistrikt är Sveriges nordligaste vattendistrikt, med Torneälvens avrinningsområde som sträcker sig över både Sverige och Finland samt en liten del av Norge.

Torne & Kalix älvars vattenvårdsförbund omfattar både Kalix &Töreälvens vattenråd och Tornedalens vattenparlament.
Mer om vattenförvaltningen hittar du på Vattenmyndigheterna eller på Sveriges Vattenorganisationer.

 

gallery/vattenmyndigheterna-logotype-280x69px

vattenkemidata