tkvvf logga bakgrundsfärg

Hur mår vattnet?

img_1939

Vad gör vi

bild år16
15672359474_c7aac7bb2f_h

publikationer

 

Läs mer ....

Vår provtagning

 

Läs mer ...

 

 

Gå vidare ...

 

Gå vidare ...

 

Om oss

avrinningsomrade tkvvf

Förbundets syfte och målsättning är att övervaka och vårda vattnet i Kalix, Kaitum, Torne, Lainio, Muonio och Könkämä älvar med biflöden genom samordnad recepientkontroll och andra vattenvårdsaktiviteter. Förbundet vill också verka för organiserat samarbete avseende miljöundersökningar inom avrinningsområdet, både nationellt och internationellt.

 

En viktig uppgift för förbundet är att svara för redovisning av den samordnade recepientkontrollen för medlemmarnas räkning och göra dessa tillgängliga på vattenvårdsförbundets hemsida. ....

bra länkar

recipientprovtagning to200, 2014-07-08,2
aug-16 318